TRENING EMS OFERTA

EMS

Electrical Muscle Stimulation, to ćwiczenia fizyczne pod okiem trenera/fizjoterapeuty wykonywane z użyciem nowoczesnej technologii elektrostymulacji mięśniowej.

Informacja o ochronie danych osobowych RODO

 

 

Informacja dla klientów 4 YOUR BODY Mateusz Zalewski

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że dostosowaliśmy ochronę danych osobowych do przepisów przywołanego Rozporządzenia.

Administratorem Państwa danych osobowych są:

Mateusz Zalewski

NIP: 5361771951

REGON: 142968154

 

 

 

Kontakt: [email protected]

 

 

Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email (oraz w przypadku osób niepełnoletnich data urodzenia) przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji świadczonych przez nas usług oraz przekazywaniu Państwu bieżących informacji.

Dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również przetwarzane w formie profilowania. Nie będą też nigdzie i nikomu przekazywane.

Podanie nam wymienionych danych osobowych jest warunkiem korzystania z naszych usług.

Za Państwa wolą oraz zgodą na zamieszczanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych możliwe będzie umieszczanie wybranych Państwa zdjęć na naszej firmowej stronie internetowej oraz na naszym Instagramie i Facebooku.

Przysługują Państwu wszystkie prawa wynikające z przywołanego Rozporządzenia, w tym prawo dostępu do przekazanych nam danych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia.

Dane osobowe zostaną usunięte po roku od zakończenia korzystania przez Państwa z naszych usług lub niezwłocznie po zgłoszeniu Państwa woli ich usunięcia.